Už Vás nebaví chodit v domě po schodech pěšky?

Bezpečné domovní výtahy vysoké kvality do stísněných prostor stávajících budov pro Vás vyprojektujeme, vyrobíme a namontujeme, tzv. „Na klíč“.

Domovní výtahy s nižšími rychlostmi umožňují využití subtilnějších konstrukcí a tím použité technologie zajišťují nižší požadavky na zástavbu a především celkové náklady.

Domovní výtahy Vám dodáme do zděných šachet, nebo jako součást výtahu dodáme a namontujeme šachtu z ocelové konstrukce včetně opláštění (např. proskleným).

Domovní výtahy pro Vás navrhneme a vyprojektujeme s ohledem na sladění interiéru budovy s nově dodaným domovním výtahem.

Standardní minimální rozměry šachet našich domovních výtahů:
Minimální spodní přejezd výtahu – 150 mm,
minimální horní přejezd výtahu – 2600 mm.

Kontaktujte nás s případnými dotazy →

Reference →


Doplňující informace

  • Pro zpracování nabídky od Vás potřebujeme min. následující informace:

-    Požadovaná nosnost výtahu,
-    Dopravní výška (zdvih),
-    Počet stanic/nástupišť,
-    Rozměrové možnosti výtahové šachty (především dolní a horní přejezd),
-    Možnost umístění pohonu (do strojovny nebo šachty).

  • Pro zpracování kvalitní nabídky upřednostňujeme osobní setkání a prohlídku místa instalace.
  • Standardní domovní výtah Vám dodáme do 8 týdnů po podpisu smlouvy nebo závazné objednávce a namontujeme jej do 3 týdnů.
  • Na samotnou montáž požadujeme pouze spolupůsobení objednatele (zajištění skladovacích prostor, zdroj el. napětí pro ruční montážní nářadí, sociální zařízení pro montéry atd…).

Galerie