Proč modernizovat výtah?

K provozu výtahu se vztahují následující skutečnosti.

1.    Povinnosti provozovatele
Provozovatel výtahu je dle platných zákonů povinen vyhledávat rizika při provozu výtahu (u výtahu je toto řešeno prováděním inspekčních prohlídek akreditovanou osobou) a následně zjištěná rizika odstraňovat.

2.    Vlastní provoz výtahu
Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel výtahu. Odstavení výtahu z provozu může provést pouze provozovatel na základě doporučení inspekčního orgánu případně servisní firmy.

3.    Odpovědnost
Pokud provozovatel neodstraňuje rizika (případně rizika nevyhledává) je odpovědnost při jakémkoliv úrazu ať člověka nebo zvířete způsobeného provozem výtahu výhradně na provozovateli výtahu (statutárním zástupci provozovatele).

4.    Užitná hodnota bytu
Vedle těchto výše popsaných skutečností vyplívajících ze zákonů ČR a EU, je také skutečnost že užitná hodnota bytů v budově s modernizovaným (resp. novým) výtahem velmi vzroste. Tento fakt výrazného zvýšení užitné hodnoty bytu má význam především s výhledem do budoucnosti.