Spolupráce se Střední průmyslovou školou Chrudim

Spolupráce se školami patří k tradičním programovým prioritám společnosti EL-VY s.r.o. Ta podporuje aktivity zaměřené na zlepšení vzdělanostní struktury v regionu i zvýšené odborné kvalifikace absolventů středních škol i učilišť. 

Stěžejní je v tomto směru spolupráce především se Střední školou průmyslovou Chrudim, která je pilířem středního odborného strojírenského školství v regionu.

Tato spolupráce se bude odehrávat hlavně během odborné praxe žáků u nás ve výrobním procesu.